Technologie a stroje

Tlaková voda se používá na čištění ucpaného potrubí od kamení, písku, bahna a čištění kanalizačních vpustí, čištění dešťových svodů.

Motorovou frézou s výměnou hlavou se provádí čištění bytových odpadů, podle druhu zanesení či velikosti ucpávky v potrubí.

Revizí kamerou se zjišťuje celkový stav potrubí, jeho poškození, uvízlé předměty a podobně. S kamerou je možné zjistit místo nutné k opravě a jeho přesnou vzdálenost. Záznam je možno nahrát na DVD.

Tlaková voda
tlaková voda
Motorová fréza
motorová fréza
Kamerový systém
kamerový systém

Druhy čištění:

  • motorovou frézou
  • tlakovou vodou
  • čištění potrubí všech druhů a profilů
  • čistění stoupaček
  • odstraňování nánosů a usazenin
  • revize potrubí kamerovým systémem
  • havarijní servis 24 hodin denně